انتشارات روش روشن
Ravesh - e - Roshan Publication 
قالب وبلاگ
1- مشق الفبا

حسن اخوان حمزه

 

سرشناسه : اخوان خمره، حسن، ‏‫۱۳۵۴ -‏‭‬
‏عنوان و نام پديدآور : مشق الف‌با: آموزش خط تحریری به همراه کتابت چند اثر خوشنویسی / حسن اخوان‌خمره.
‏مشخصات نشر : ساری: انتشارات روش روشن‏‫٬ ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۶ ص.‬ : مصور، عکس؛ ‏‫‬‏۲۲×۲۹ س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ریال‭‬‭978-600-6388-39-7 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا.
‏عنوان دیگر : آموزش خط تحریری به همراه کتابت چند اثر خوشنویسی.
‏موضوع : خوشنویسی -- راهنمای آموزشی
‏موضوع : خط نستعلیق -- راهنمای آموزشی
‏رده بندی کنگره : ‏‫NK۳۶۳۹ ‭‬‭‬/‭ف۲۳‭‮الف‬۳ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۴۵/۶۱۹‮فا‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۵۶۲۵۴۰‬
[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ 16:12 ] [ ] [ ]
1- کلمات قصار

مجنبی مروری

 

سرشناسه : مروری، مجتبی، ‏‫۱۳۶۹ -‬، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : کلمات قصار موضوعی در یکصد و ده موضوع‏‫: ۱۱۰ حديث از پيامبر اكرم (ص) و ۱۱۰ حديث از امام علی (ع)‏‫/ گردآوری و گزینش مجتبی مروری.
‏مشخصات نشر : ساری‏‫: روش روشن‏‫، ۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۰ص.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ریال‭: 978-600-6388-38-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان گسترده : صد و ده حديث از پيامبر اكرم (ص) و ۱۱۰ حديث از امام علی (ع).
‏موضوع : محمد‏‫ ‏‫(ص)‬‬‬‬، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏‏‬‬ -- احادیث
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- احادیث
‏موضوع : احادیث شیعه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۴۲/۵‭/م۴ک۸ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۵۳۸۴۴۹‬

 

2-چهل حدیث منظوم

عباس صفایی

 

سرشناسه : ص‍ف‍ای‍ی‌ ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۳۵ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : چهل حدیث منظوم/ عباس صفایی‌حیدرآبادی.
‏مشخصات نشر : ساری: روش روشن‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۸ ص.‬؛ ۱۲ × ۱۷ س‌م.
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‭978-600-6388-26-7 : ‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : شعر مذهبی -- قرن ۱۴
‏موضوع : اربعینات -- قرن ۱۴-- شعر
‏موضوع : احادیث شیعه -- قرن‏‫ ۱۴ -- شعر
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۳۴‭‬ ‭/ف۳۶۷‭چ۹ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۱۹۱۹۸۰

 

 

[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ 16:10 ] [ ] [ ]
1- معراج خاکیان

مجتبی مروری

 

سرشناسه : مروری، مجتبی، ‏‫۱۳۶۹ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : معراج خاکیان (شرایط موفقیت امام جماعت در مساجد)/ تالیف مجتبی مروری.
‏مشخصات نشر : ساری: روش روشن‏‫‬، ۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬۱۰۰ص.
‏شابک : ‏‫‬‬۷۰۰۰۰ریال‭: 978-600-6388-37-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : نماز جماعت
‏موضوع : نماز جماعت -- احادیث
‏موضوع : نماز جماعت -- جنبه‌های قرآنی
‏موضوع : ائمه جمعه و جماعت -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۱۸۷‭/م۴م۶ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۳۵۳۳۲۴۴‬

 

[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ 16:7 ] [ ] [ ]
1- خشت نو: مونوگرافی روستای مرمت

تالیف : قنبر بابایی مرمتی

ویراستار: عزیز ا... مولایی

صفحه آرا: قربان عموزاده

شابک:3-40-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: مونوگرافی

قیمت: 9000 تومان

تیراژ: 2000 نسخه

اندازه: وزیری 120صفحه

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 20:57 ] [ ] [ ]
1- اشک لاله ها

دوستعلی صالحی هیکویی

 

سرشناسه : صالحی، دوستعلی، ‏‫۱۳۲۲‏‬-
‏عنوان و نام پديدآور : اشک لاله‌ها/ اشعار دوستعلی صالحی( هیکوئی).
‏مشخصات نشر : ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۰ص.
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰۰ریال‬‭978-600-6388-35-9 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : شعر مذهبی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬PIR۸۱۳۱‭‬ ‭/‮الف‬۷۷۳۴‬‮‭‮الف‬۴۷ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۳۵۱۴۳۹۴

 

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 20:52 ] [ ] [ ]
1- مشق الف با

تالیف حسن اخوان حمزه

تذهیب:نیلوفر قایمیان

طراح:شاهرخ شهابی

شابک:7-39-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: آموزش خط تحریری

قیمت: 10000 تومان

تیراژ: 2000 نسخه

اندازه: رحلی 56 صفحه

[ یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 ] [ 13:21 ] [ ] [ ]
1- همخونه من

حسنا حیدری

سرشناسه : حیدری، حسنا، ‏‫۱۳۷۵ -‏‭‬ ‏عنوان و نام پديدآور : همخونه‌ی من/ حسنا حیدری. ‏مشخصات نشر : ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ۱۳۹۲.‭‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۰ ص.‭‬ ‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ریال‭‬‭978-600-6388-20-5 :‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا ‏يادداشت : عنوان دیگر: همخونه من. ‏عنوان دیگر : همخونه من. ‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴ ‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۳۱‭ /ی۴۳‭‬‭ھ۸ ۱۳۹۲‬ ‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲ ‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۳۲۵۳۶۰۴‬

[ یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 ] [ 13:14 ] [ ] [ ]
1- معراج خاکیان (شرایط موفقیت امام جماعت )

تالیف مجتبی مروری.

شابک:3-37-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: مذهبی - پژوهشی

قیمت: ۷۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی100صفحه

 

2- کلمات قصار موضوعی در یکصد و ده موضوع‏‫: ۱۱۰ حديث از پيامبر اكرم (ص) و ۱۱۰ حديث از امام علی (ع)

گردآوری و گزینش: مجتبی مروری

شابک:0-34-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: مذهبی حدیث

قیمت: 4000تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی۱۲۰صفحه

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:46 ] [ ] [ ]
1- برای آنکه دیگر تنها نام گلی نیست‏

شعبان بزرگی

شابک:6-36-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: شعر

قیمت: 5۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی60صفحه

 

 
[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:37 ] [ ] [ ]
1- قوانین را از کودکی یاد بگیریم

مهدی ستاری

‏سرشناسه:ستاری‌وسطی‌کلایی، مهدی، ‏‫-۱۳۵۹‬
‏عنوان و نام پديدآور:قوانین را از کودکی یاد بگیریم/مهدی ستاری ؛ تصویرگر مهران عموزاده.
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن، ‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۳۲ ص.‬: مصور( رنگی).
‏شابک:‏‫۳۵۰۰۰ریال‬‭:978-600-6388-30-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏يادداشت:گروه سنی: ب،‌ج.
‏موضوع:رانندگی -- قوانین و مقررات
‏موضوع:علائم راهنمایی و رانندگی
‏شناسه افزوده:عموزاده، مهران، ‏‫-۱۳۶۰‬، تصویر‌گر
‏رده بندی دیویی:‭۶۲۹/۲۸۳‬‭س۳۴۸۷ق ۱۳۹۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی:‭ ۳۳۸۱۹۹۲
[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:29 ] [ ] [ ]
1- اشک لاله ها

دوستعلی صالحی هیکوئی

شابک:9-35-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: شعر مذهبی

قیمت: ۷۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی150صفحه

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:27 ] [ ] [ ]
1- هنر سوخت : جلدسازی اسلامی

بهمن آقاجانپور‌قادیکلایی

‏سرشناسه:آقاجان‌پورقادیکلایی، بهمن، ‏‫۱۳۴۰ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور:هنر سوخت : جلدسازی اسلامی/نویسنده بهمن آقاجانپور‌قادیکلایی ؛ مقدمه مهدی عتیقی‌مقدم.
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ۱۳۹۲ - ‬
‏مشخصات ظاهری:ج.: ‏‫مصور.‬
‏شابک:‏‫ج.۱‬‬‭978-600-6388-28-1:‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏يادداشت:بالای عنوان: هنر اسلامی.
‏موضوع:جلد‌سازی اسلامی
‏موضوع:هنر سوخت -- ایران
‏موضوع:نقاشی روی چرم -- ایران
‏شناسه افزوده:عتیقی‌مقدم، مهدی، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره:‏‫‭Z۲۷۰‭ /‮الف‬۹‭آ۷ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۶۸۶/۳۰۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی:‭ ۳۳۰۹۹۰۲‬

2- رشد و تکامل حرکتی

سید حسن رسولی، روزبه عرب‌پور

‏سرشناسه:رسولی پایین‌رودپشتی، سیدحسن، ‏‫۱۳۵۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:رشد و تکامل حرکتی/ سید حسن رسولی، روزبه عرب‌پور.
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن، ‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۵۸ ص.‬: مصور (رنگی).
‏شابک:‏‫۷۰۰۰۰ریال‬‭: 978-600-6388-29-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:مهارت‌های حرکتی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬
‏موضوع:‏‫رشد انسان ( زیست‌شناسی)‬
‏شناسه افزوده:عرب‌پور، روزبه‏‫، ۱۳۵۵ -‏‬
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭BF۲۹۵‭/ر۵ر۵ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۱۵۲/۳
‏شماره کتابشناسی ملی:‭ ۳۳۱۷۰۳۷‬

3- گام های پرورشی

عطیه غلامرضائی‌ساروی

‏سرشناسه:غلامرضایی‌ساروی، عطیه، ۱۳۴۷-
‏عنوان و نام پديدآور:گامهای پرورشی/ عطیه غلامرضائی‌ساروی.
‏مشخصات نشر:ساری: روش روشن‏‫، ۱۳۹۲.‭‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۴۲ ص.‭‬‏‫: مصور، جدول .‭‬
‏شابک:‏‫۷۰۰۰۰ ریال‭‬‭978-600-6388-31-1 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:مدرسه‌ها -- ایران -- برنامه‌های فرهنگی -- برنامه‌ریزی
‏موضوع:آموزش و پرورش -- ایران -- برنامه‌های فرهنگی
‏موضوع:شاگردان -- ایران -- فعالیت‌های فوق برنامه
‏موضوع:شاگردان -- ایران -- برنامه‌های فرهنگی
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭LB۳۶۰۷‭/غ۸گ۲ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۳۷۱/۸۹۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی:‭۳۴۰۷۷۷۶‬

 

 

 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:13 ] [ ] [ ]
1- ستایش

نویسنده: رضا یزدیان (محمدرضا حاجیان نژاد)

شابک:2-34-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: داستان

قیمت: ۷۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی80صفحه

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 11:29 ] [ ] [ ]
1- راهنمای آموزشی فعالیت‌های یاددهی - یادگیری واحد کار دریا و رودخانه 

گروه مولفان: شهربانو مدانلوجویباری، رحیم بابایی‌مشک‌آبادی، نقی موسوی‌کیاسری

‏سرشناسه:مدانلو، شهربانو، ‏‫۱۳۵۷ -‎‏‬
‏عنوان و نام پديدآور:‏‫راهنمای آموزشی فعالیت‌های یاددهی - یادگیری واحد کار دریا و رودخانه ویژه آمادگی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مازندران‬/ گروه مولفان شهربانو مدانلوجویباری، رحیم بابایی‌مشک‌آبادی، نقی موسوی‌کیاسری‏‫؛ [برای] اداره آموزش پرورش استثنایی استان مازندران.‬
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ‫۱۳۹۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۱۵ ص.‬‬: مصور، جدول، نمودار؛ ‏‫۲۹ × ۲۲ س‌م.‬
‏شابک:‭ 978-600-6388-27-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏یادداشت:‏‫کتابنامه: ص. ۱۱۵.‬
‏موضوع:کودکان ناشنوا -- ایران -- ‏‫آموزش و پرورش (قبل از مدرسه)‬
‏موضوع:آموزش قبل از مدرسه -- ایران
‏موضوع:کودکان ناشنوا -- ایران -- ‏‫آموزش و پرورش (قبل از مدرسه)‬ -- مشارکت والدین
‏شناسه افزوده:بابایی مشک‌آبادی، رحیم، ‏‫۱۳۵۱ -‬
‏شناسه افزوده:موسوی کیاسری، نقی‏‫، ۱۳۴۹ -‬
‏شناسه افزوده:سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مازندران
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭HV۲۸۵۵/۲‭/م۴ر۲ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۳۷۱/۹۱۲۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی:

  

1- قيامت از ديدگاه قرآن

نویسنده: رحيم موسوي درزيكلائي

‏سرشناسه:موسوی درزیکلائی، رحیم، ‏‫۱۳۶۳ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:قیامت از دیدگاه قرآن/ رحيم موسوی‌درزیکلائی.
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۷۰ص.‬
‏شابک:‏‫۵۰۰۰۰ ريال‬‭: 978-600-6388-21-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:رستاخیز -- جنبه‌های قرآنی
‏رده بندی کنگره:‏‫BP۱۰۴ ‭/ر۵‭م۸ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۲۹۷/۱۵۹
‏شماره کتابشناسی ملی:

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 11:4 ] [ ] [ ]
1- گزیده‌ای از واژه های عمومی مصوب فرهنگستان (همراه با نام‌های تایید شده و تایید نشده ازسوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و"واژه‌های مصطلح و رایج در استان مازندران" ‫[ویراست ۳]

گردآوری و تنظیم: جواد میرشکاری

شابک:5-33-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: واژه سازی

قیمت: ۷۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: پالتویی 210 صفحه

 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 10:59 ] [ ] [ ]
1- تربیت بدنی عمومی (۱ و ۲)(برای دانشجویان کلیه رشته‌ها)

 تالیف: سیدحسن رسولی، سیدعلی ساداتی‌سلیمی

‏سرشناسه:رسولی پایین‌رودپشتی، سیدحسن، ‏‫۱۳۵۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:تربیت بدنی عمومی (۱ و ۲)(برای دانشجویان کلیه رشته‌ها)/ تالیف سیدحسن رسولی، سیدعلی ساداتی‌سلیمی.
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن، ‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری:[‏‫۱۶۰] ص.‬: مصور، جدول.
‏شابک:‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‭: 978-600-6388-17-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏يادداشت:‏‫پشت جلد به انگلیسی: .S.H. Rasouli, S.A. Sadati Salimi. General physical education 1 & 2 for all fields‬
‏یادداشت:کتابنامه: ص. [۱۶۰].
‏موضوع:تربیت بدنی
‏شناسه افزوده:ساداتی‌سلیمی، سیدعلی، ‏‫۱۳۴۳ -‏
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭‭GV۷۱۱/۵‭/ر۵ت۴ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۶۱۳/۷۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی:‭ ۳۰۵۲۵۰۰

 

2- شاکی و دلبر

 اثری از مجید قادری‌سراجی «شاکی».

‏سرشناسه:قادری سراجی، مجید، ‏‫۱۳۶۴ - ‏‬
‏عنوان و نام پديدآور:شاکی و دلبر/ اثری از مجید قادری‌سراجی «شاکی».
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ‏‫۱۳۹۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۲۰ص.‬: مصور.
‏شابک:‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‭:978-600-6388-22-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی:‏‫فاپا
‏یادداشت:عنوان روی جلد: مجموعه غزلیات عرفانی شاکی و دلبر.
‏عنوان روی جلد:مجموعه غزلیات عرفانی شاکی و دلبر.
‏موضوع:شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۱۷۱‭‬ ‭/‮الف‬۳۸۳‭ش۲ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:
[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 10:6 ] [ ] [ ]
1- با لطیفه بخندیم ‏‫: لطیفه‌های دانش‌آموزی

گردآورنده: احسان عموزاده.

شابک:8-32-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: لطیفه و شوخی

قیمت: 3۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه:  ۱۲×۱۷ س‌م.‭‬64صفحه

2-گامهای پرورشی

تالیف: عطیه غلامرضائی‌ساروی.

شابک:978-600-6388-31-1

موضوع: آموزش و پرورش

قیمت: 7۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: ۱۲×۱۷ س‌م.‭‬64صفحه

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 9:58 ] [ ] [ ]
1- تحفه‌الزهرا (س) حسینی (ع)

شاعر: حسن نادریان

‏سرشناسه:نادریان، حسن، ‏‫۱۳۲۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور:تحفه‌الزهرا (س) حسینی (ع)/ حسن نادریان.
‏مشخصات نشر:ساری: انتشارات روش روشن‏‫، ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۰۶ ص.‬
‏شابک:‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‭978-600-6388-19-9 : ‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع:شعر مذهبی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۲۲۳‭‬ ‭/‮الف‬۳۵۵۴‭ت۳ ۱۳۹۱‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی

:

 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 9:35 ] [ ] [ ]
1- قوانین را از کودکی یاد بگیریم

نویسنده : مهدی ستاری ؛

تصویرگر :مهران عموزاده

شابک:4-30-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: مقررات راهنمایی و رانندگی

قیمت: 35۰۰تومان

تیراژ: 5000نسخه

اندازه: وزیری34صفحه

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 9:25 ] [ ] [ ]
1- چنگ و خرچنگ
رامتین سراج پور
‏سرشناسه:سراج‌پور، رامتین، ‏‫۱۳۶۶ -
‏عنوان و نام پديدآور:چنگ و خرچنگ/ رامتین سراج‌پور.
‏مشخصات نشر:ساری: روش روشن‏‫، ۱۳۹۲.‭‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۸۰ ص.‭‬
‏شابک:‏‫۵۰۰۰۰ ریال‭‬‭978-600-6388-24-3 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۰۹۵‭ /ر۲۴۱۲‭‬‭چ۹ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:‭۳۱۵۵۲۳۰‬

 

1- تاسا و اسا
شاعر: عباس صفایی حیدرآبادی
‏سرشناسه:ص‍ف‍ای‍ی‌ ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۳۵ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور:تاسا و اسا (گذشته و حال): مروری بر گذشته و حال مردم در ایران اسلامی به زبان شعر مازندرانی/ عباس صفایی‌حیدرآبادی.
‏مشخصات نشر:ساری: روش روشن‏‫،۱۳۹۲.‬‮
‏مشخصات ظاهری:‏‫۵۱ص.‬‬
‏شابک:‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‬‭:978-600-6388-25-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏يادداشت:کتاب در اصل به زبان مازندرانی است ولی به فارسی و انگلیسی هم ترجمه شده است.
‏موضوع:شعر مازندرانی -- قرن ۱۴
‏موضوع:شعر مازندرانی -- قرن ۱۴ -- ترجمه شده به انگلیسی.
‏موضوع:شعر مازندرانی -- قرن ۱۴ -- ترجمه شده به فارسی.
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۳۲۶۹‭‬ ‭/م۲۴۳‭ص۷ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۹/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی:


 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 9:18 ] [ ] [ ]
1- رشد و تکامل حرکتی

سید حسن رسولی، روزبه عرب‌پور.

شابک:8-۲9-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: ورزشی - پزشکی - زیست شناسی

قیمت: ۷۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی ۱58صفحه

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 9:9 ] [ ] [ ]
1- هنر سوخت : جلدسازی اسلامی

بهمن آقاجانپور‌قادیکلایی

شابک:۱-۲۸-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: جلد سازی - هنر

قیمت: ۷۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعی۱۲۰صفحه

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 11:55 ] [ ] [ ]
1- راهنمای آموزشی فعالیت‌های یاددهی - یادگیری واحد کار دریا و رودخانه 

گروه مولفان: شهربانو مدانلوجویباری، رحیم بابایی‌مشک‌آبادی، نقی موسوی‌کیاسری‏

شابک:۴-۲۷-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع:آموزش ناشنوایان

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رحلی ۱۱۰صفحه

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 11:51 ] [ ] [ ]
1- نغمه های دل
شاعر: سید احمد ساداتی ساروکلائی

‏سرشناسه:ساداتی ساروکلایی، سیداحمد، ‏‫۱۳۳۵ -‏‭‬
‏عنوان و نام پديدآور:نغمه‌های دل/ سیداحمد ساداتی‌ساروکلایی.
‏مشخصات نشر:ساری: روش روشن‏‫، ۱۳۹۱.‭‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۰۰ص.‭‬
‏شابک:‏‫۶۰۰۰۰ریال‭‬‭978-600-6388-15-1 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۰۷۸‭ /‮الف‬۴۴۸۳‭‭ن۷ ۱۳۹۱‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:‭۳۰۲۷۶۰۰‬
[ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ] [ 8:27 ] [ ] [ ]
1- چهل حدیث منظوم 

شاعر: عباس صفایی حیدرآبادی

شابک:۶-۲۷-۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: شعر

قیمت: ۲۵۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: جیبی ۴۸صفحه

2- تاسا و اسا (گذشته و حال) 

شاعر: عباس صفایی حیدرآبادی

شابک:۰-۲۵- ۶۳۸۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع: شعر مازندرانی

قیمت:۴۰۰۰تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعي ۵۲صفحه

[ سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 ] [ 14:37 ] [ ] [ ]
1- همایش ملی شهر شورا توسعه

مجموعه مقالات

سرشناسه : همایش ملی شهر،شورا و توسعه ( نخستین : ۱۳۹۰ : قائمشهر)
‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقالات همایش ملی شهر ،شورا و توسعه/دبیر همایش مهدی ابراهیمی‌بشلی ؛ [ برگزارکننده شورای اسلامی و شهرداری قائمشهر].
‏مشخصات نشر : ساری: انتشارات روش روشن، ‏‫۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۰ص.‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰۰ریال‬‭:978-600-92294-6-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شهرداری -- ایران -- کنگره‌ها
‏موضوع : توسعه پایدارشهری -- ایران-- کنگره‌ها
‏موضوع : عمران شهری -- ایران -- کنگره‌ها
‏شناسه افزوده : ابراهیمی بشلی، مهدی
‏شناسه افزوده : شهرداری قائم شهر
‏شناسه افزوده : شورای اسلامی شهر قائم‌شهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫JS۷۴۶۳‭‬ ‭/آ۲‭ھ۸۵ ۱۳۹۰‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۵۲/۱۶۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۲۳۱۴۳۹۶‬

2- تربیت بدنی عمومی 1و2

نویسندگان:

سيد حسن رسولي پائين رودپشتي

سيد علي ساداتي سليمي

سرشناسه : رسولی پایین‌رودپشتی، سیدحسن، ‏‫۱۳۵۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : تربیت بدنی عمومی (۱ و ۲)/ تالیف سیدحسن رسولی، سیدعلی ساداتی‌سلیمی.
‏مشخصات نشر : ساری: انتشارات روش روشن، ‏‫۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۰ص.‬: مصور، جدول.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ریال‬‬‭: 978-600-6388-17-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : تربیت بدنی
‏شناسه افزوده : ساداتی‌سلیمی، سیدعلی، ‏‫۱۳۴۳ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭GV۷۱۱/۵‭/ر۵ت۴ ۱۳۹۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۳/۷۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۳۰۵۲۵۰۰‬


[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 ] [ 22:55 ] [ ] [ ]
1- چنگ و خرچنگ

نویسنده: رامتین سراج پور

شابک:3-24- 6388- 600-978

موضوع: داستان بلند

قیمت: 5000تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعي 80صفحه

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 ] [ 22:39 ] [ ] [ ]
1- آیات برگزیده

نویسنده: سیده رقیه علوی

شابک:6- 23- 6388- 600-978

صفحه آرا: زينت رضايي سوتكلائي

موضوع: ديني و مذهبي

قیمت: 5000 تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعي 110صفحه

[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 19:32 ] [ ] [ ]
1- اشك نيزه ها

شاعر: دوستعلي صالحي

سرشناسه : صالحی، دوستعلی، ‏‫۱۳۲۲‏‬-
‏عنوان و نام پديدآور : اشک نیزه‌ها / دوستعلی صالحی.
‏مشخصات نشر : ساری: روش روشن‏‫، ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‭ : 978-600-6388-14-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : شعر مذهبی -- قرن ۱۴
‏موضوع : واقعه کربلا، ۶۱ق -- شعر
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۳۱‭‬ ‭/‮الف‬۷۷۳۴‭‮الف‬۵ ۱۳۹۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۹۸۴۰۸۱‬2- گزيده اي از واژه هاي عمومي مصوب فرهنگستان

محقق: جواد ميرشكاري

سرشناسه : میرشکاری، جواد، ‏‫۱۳۴۸‏-
‏عنوان و نام پديدآور : گزیده‌ای از واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان (همراه با نامهای تاییدشده و تایید نشده از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) : و واژه‌های مصطلح و رایج در استان مازندران/گردآوری و تنظیم جواد میرشکاری.
‏مشخصات نشر : ساری: روش روشن، ‏‫۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۰ص.‬
‏شابک : ‭978-600-6388-18-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : واژه‌نامه. 
‏موضوع : فارسی -- واژه‌سازی
‏موضوع : فارسی -- واژه‌های جدید
‏موضوع : مازندرانی -- واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۲۹۶۴‭/م۹گ۴ ۱۳۹۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۳/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۳۰۰۷۲۲۶‬


[ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 ] [ 21:54 ] [ ] [ ]
1- قيامت از ديدگاه قرآن

نویسنده: رحيم موسوي درزيكلائي

شابک:9- 22- 6388- 600-978

صفحه آرا: زينت رضايي سوتكلائي

موضوع: ديني و مذهبي

قیمت: 5000 تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: رقعي 90صفحه


2- مجموعه غزليات شاكي (دفتر اول)

شاعر: مجيد قادري سراجي

شابک:2- 21- 6388- 600-978

موضوع: شعر عرفاني

قیمت: 6000 تومان

تیراژ: 1000 نسخه

اندازه: 110 صفحه وزيري

[ جمعه یازدهم اسفند 1391 ] [ 7:48 ] [ ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ متعلق است به انتشارات روش روشن كه در شهر ساري مازندران پس از 5 سال از گذشت درخواست فعاليت بالاخره موفق به دريافت مجوز در خرداد 1389 شد.
دوستان خوشحال مي شويم اگر شما كتابي براي چاپ داريد . يا مشاوره اي در زمينه چاپ مي خواهيد و يا ويراستار طراح جلد يا صفحه آرا هستيد با ما تماس بگيريد. در بخش نظر و یا با ایمیل و یا با تلفن دفتر انتشارات 2250525-0151
شاد باشيد.
نويسندگان
امکانات وب

آمار سایت

تماس با ما
Pichak go Up